Is jouw kind sociaal onhandig?

Merk je dat jouw kind niet echt vriendschappen aangaat? Vaak ruzietjes heeft en deze niet goed weet op te lossen? Niet goed weet hoe hij andere kinderen kan benaderen. Wel heel graag vriendjes wil, maar het hem niet lukt? Dan kan het zijn dat je kind sociaal onhandig is en hulp nodig heeft met sociale vaardigheden.

Wat zijn sociale vaardigheden?

Sociale vaardigheden zijn vaardigheden die je kind nodig heeft om op een positieve manier met andere kinderen en volwassenen om te gaan. Sociaal vaardige kinderen worden aardiger gevonden door leeftijdsgenoten. Kinderen met weinig sociale vaardigheden ondervinden sneller problemen in de sociale omgang. Zoals pesten, afwijzing, eenzaamheid, niet voor zichzelf opkomen, snel en vaak boos zijn.

Sociale vaardigheden zijn te zien als ‘life skills’ ofwel werktuigen. Kortom een gereedschapskist  waar we uit kunnen pakken wat we op een specifiek moment nodig hebben. 

Welke sociale vaardigheden zijn voor kinderen fijn?

Kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar hebben verschillende belangrijke sociale vaardigheden nodig. Dit zijn niet de makkelijkste vaardigheden en voor een heleboel volwassenen vaak ook nog moeilijk. 

Denk aan:

 • Omgaan met emoties. Emoties herkennen, relativeren, herpakken bij tegenslag.
 • Controleren van het eigen gedrag. Zelfbeheersing, eerst nadenken dan doen.
 • Oog hebben voor andere kinderen. Rekening houden met anderen, verbale en non-verbale signalen herkennen van andere kinderen.
 • Inleven in anderen. Empathisch vermogen, oog hebben voor de behoeften van anderen.
 • Overleggen. Samenwerken, luisteren, helpen, openstaan voor andere meningen.
 • Oplossen van problemen. Conflicten oplossen en voorkomen dat een conflict escaleert.
 • Respecteren van regels. Zich houden aan afspraken en beloften nakomen.

Hoe kan je kind sociale vaardigheden ontwikkelen?

Gelukkig zijn er in het leven van een kind heel veel momenten waar hij sociale vaardigheden kan leren

Sociale vaardigheden moet je ontwikkelen en door samen te spelen, leer je hoe je op een handige manier met elkaar omgaat. In de omgang met andere kinderen, leert je kind onder meer rekening te houden met anderen, ruzies op te lossen, vrienden te maken en weerbaar te worden. Je kind heeft dus mogelijkheden nodig om te kunnen oefenen met zijn sociale vaardigheden.

Tips om sociale vaardigheden te vergroten

 • Stimuleer contact met andere kinderen. Bied je kind gelegenheid om met andere kinderen te spelen.
 • Help je kind te leren omgaan met zijn emoties. Benoem de emoties die je ziet bij je kind en vraag je kind naar hoe hij zich voelt.
 • Geef je kind inzicht in de gevoelens van anderen. Let samen met je kind op gezichten en houdingen van anderen. Hoe kijken en staan ze en wat communiceren ze daarmee? Leuk om een keer te doen als je ergens moet wachten. Benoem de gevoelens van anderen
 • Leer je kind bewust te worden van zijn eigen grenzen en behoeften.Vraag je kind naar zijn mening, wat vindt hij belangrijk, wat zou hij graag willen? En hoe kun je dat aan de ander laten weten? Oefen dit samen.
 • Vertel welk sociaal gedrag in welke situatie past. De ene situatie vraagt om ander sociaal gedrag dan de andere. Denk aan uit eten in een restaurant of verjaardag van oma.
 • Leg je kind het doel achter het sociale gedrag uit. Kinderen zijn meer gemotiveerd om iets te doen als ze het doel begrijpen. Leg bijvoorbeeld uit dat je gedag zegt omdat je dan allebei weet dat je weggaat.
 • Geef zelf het goede voorbeeld. Als jij laat zien hoe je met jezelf en anderen omgaat, leert jouw kind hoe hij dit kan doen.
 • Leer je kind oorzaak en gevolg. Bespreek bij vervelende situaties wat het effect is van je gedrag op de ander en andersom. Krijg je daarmee wat je wilt en helpt dit om het fijn met elkaar te hebben?
 • Vraag je kind steeds naar zijn oplossing. Hoe zou hij die situatie hebben aangepakt als hij het nog een keer kon doen. Hoe zou hij de ruzie oplossen?

Wat extra hulp

Merk je dat jouw kind sommige sociale situaties lastig blijft vinden? Neem dan contact met mij op. Ik help jullie graag.