Ik ben Montessoriaan!

Ik ben Montessoriaan en dat merk je als ik coach. Montessoriaan wil zeggen dat ik geschoold Montessori leerkracht ben en ik mij in de pedagogische visie van Maria Montessori kan vinden.

De visie van Maria Montessori

Het kind dat zijn eigen zelfstandigheid heeft vergroot door het verwerven van nieuwe vaardigheden, kan zich alleen normaal ontwikkelen als het vrijheid van handelen heeft

Montessorionderwijs en -opvoeding gaan uit van goed onderwijs, d.w.z. kindgericht en het actief zoeken naar zijn of haar potentieel door maximale ontwikkeling te stimuleren (Montessori,1947).

Vaak wordt de kern van haar methode samengevat in de uitspraak: ‘Help mij het zelf te doen’. Alle opvoeding is in principe zelfopvoeding. Het uitgangspunt is dat een kind een natuurlijke drang tot zelfontwikkeling heeft. Opvoeding en onderwijs moeten begrijpen wat de behoeften van een kind op een bepaald moment zijn en daarop inspelen, door de juiste omgeving en materialen te bieden.

Waarom Montessori?

Schijnbaar riep ik op jonge leeftijd al “zelf doen!”, ik had ook toen al een grote behoefte aan onafhankelijkheid. En autonomie is ook nu nog een belangrijke waarde in mijn persoonlijke en professionele leven

Toen ik op de Pabo terecht kwam, was het voor mij bijna vanzelfsprekend dat ik de Montessori opleiding erbij zou gaan doen. En mijn hele werkende leven heb ik altijd op Montessori basisscholen of Montessori crèches gewerkt. Het aansluiten bij de behoefte van het kind staat zeer dicht bij mij, dit is iets wat ik van nature doe. Daarbij geloof ik sterk in het “zelf doen” en daarbij de ontwikkeling van de zelfredzaamheid van een kind.

Montessori coachen

De visie van Maria Montessori komt ook terug in hoe ik kinderen coach. Ik ga altijd uit van de sterke kanten van het kind en daarmee ook de overtuiging dat een kind zelf zijn “probleem” kan oplossen. Dit doe ik door het kind handvatten aan te reiken, zodat het kind zich sterk en veilig voelt in zijn omgeving. Maar ook door het kind bewust te maken van zijn talenten, zijn sterke kanten zodat hij deze in moeilijke situaties kan inzetten. Op deze manier stimuleer ik de autonomie van het kind. Tijdens dit proces is het kind constant bezig met zelfontwikkeling.

Wil je meer weten over hoe ik met kinderen werk en over wat ik voor jullie kan betekenen? Neem dan gerust contact met mij op.