Heeft mijn kind faalangst?

Wat is faalangst?

Faalangst is de angst om te falen, tekort te schieten of niet te kunnen voldoen aan de verwachting van jezelf of anderen

Bij faalangst is een kind dus bang om iets niet kunnen. De gevolgen kunnen heel vervelend zijn voor een kind. Je kind kan last hebben van buikpijn, hoofdpijn, of wil niet meer naar school. Faalangst is een angst die gebonden is aan een situatie. De angst doet zich alleen voor in bepaalde situaties, zoals op school of bij het sporten. Je kind wil bijvoorbeeld niet naar school als hij een spreekbeurt moet geven. Of krijgt ‘s avonds buikpijn als hij de dag erna een proefwerk, muziekoptreden of spannende sportwedstrijd heeft. Faalangst is een angst die altijd gekoppeld is aan een taak.

Heeft je kind negatieve of positieve faalangst?

Er bestaan twee soorten faalangst: negatieve en positieve faalangst. We spreken over  negatieve faalangst als je kind het gevoel heeft dat hij moet presteren en bang is dat dit niet lukt. Je kind blokkeert of wil het liefste ‘weglopen’ van de angstige situatie. Bij positieve faalangst is er een gezonde spanning bij je kind.  Je kind wordt niet belemmert door de angst. Bij positieve faalangst word je juist gemotiveerd om beter te presteren. Een beetje spanning bij een prestatie kan juist gunstig werken.

Negatieve faalangst betekent dat je kind door de angst eigenlijk slechter presteert dan het daadwerkelijk kan, omdat de angst zo groot is geworden. De gevolgen van faalangst kunnen heel vervelend zijn. Kinderen krijgen een black-out, lichamelijke klachten of ze doen negatieve ervaringen op. Deze negatieve ervaringen kunnen uiteindelijk leiden tot een negatief zelfbeeld.

Welke soorten negatieve faalangst zijn er?

Er zijn verschillende soorten negatieve faalangst, deze belemmeren je kind dus in de de ontwikkeling. Er zijn drie soorten faalangst te onderscheiden:

  1. Cognitieve faalangst, is de angst om te falen bij schoolse taken, bijvoorbeeld angst om een onvoldoende te halen bij toetsen.
  2. Sociale faalangst, is de angst om te falen bij sociale taken, zoals angst om niet gekozen te worden bij gym of angst om uitgelachen te worden tijdens een spreekbeurt of presentatie.
  3. Motorische faalangst, is de angst voor lichamelijke of competitieve taken, zoals opzien tegen de gymles of angst om mee te doen aan een sportwedstrijd of competitie.

De oorzaken van faalangst

Faalangst kan verschillende oorzaken hebben. Het lijkt erop dat sommige kinderen gevoeliger zijn voor het ontwikkelen van faalangst dan anderen. Sommige kinderen hebben  een erfelijke gevoeligheid. Maar ook ervaringen spelen een rol bij het wel of niet ontwikkelen van faalangst. Als kinderen veel negatieve ervaringen opdoen op bijvoorbeeld school, dan is de kans dat ze faalangst ontwikkelen groter. Kinderen met dyslexie hebben bijvoorbeeld vaker faalangst. Ook kinderen die van zichzelf al onzeker zijn, hebben meer kans op het ontwikkelen van faalangst.

Daarnaast kunnen ook problemen in het gezin of reacties van ouders op prestaties meespelen bij het ontstaan van faalangst. Als er door ouders erg de nadruk gelegd wordt op resultaten of kinderen het gevoel hebben dat ze perfect moeten zijn, dan kan dat faalangst oproepen. En ook spelen de verwachtingen die ouders van hun kind hebben mee.

Merk je dat je kind dingen uit de weg gaat? Dat je kind vaak negatief over zichzelf praat en weet je niet goed wat je kan doen voor je kind? Neem gerust contact met mij op, dan kunnen we samen kijken wat ik voor jullie kan betekenen.