Coaching

Bubbels kindercoaching heeft  een praktijk aan huis in de regio Zaandam. Samen aan tafel met een kopje thee of limonade zorg ik dat jullie dochter in een fijne omgeving is.

Het is mijn ervaring dat een gevoelig of introvert meisje extra sensitief is voor haar omgeving. Haar zintuigen kunnen de omgeving intenser ervaren. Ik houd hier rekening mee en zal afstemmen op wat jullie kind nodig heeft. 

Werkwijze

Telefonische kennismaking

Via de telefoon maken we voor het eerst kennis. Jullie geven aan waarom je graag een coach voor je kind wilt inschakelen en ik geef kort informatie. Dan kijken we of we een match hebben en dan zal ik jullie het intake formulier toesturen en plannen we een intakegesprek in.

Intake met ouders (en kind)

Dit kan alleen met de ouders of ook samen met jullie kind, dit ligt aan de hulpvraag en de situatie. De intake kan alleen plaatsvinden als het intakeformulier dat jullie van tevoren hebben ontvangen ingevuld geretourneerd is, dit formulier is namelijk de leidraad voor dit gesprek. We bespreken wat de verwachtingen en de wensen zijn en ik zal mijn aanpak met jullie bespreken.

Coachtraject

Gemiddeld zijn dit 5 sessies van ongeveer 50 minuten. Als eerste werk ik aan het veilig voelen van jullie kind. Het is belangrijk dat hij of zij zich prettig voelt. Als hulpvraag ook voor het kind duidelijk is dan gaan we aan de slag. Dat doe ik op een creatieve en speelse manier, zodat we niet alleen maar aan het praten zijn. Aan het einde van de sessie spreken we af waar het kind mee gaat oefenen in de praktijk. De aanpak is volledig afgestemd op jullie kind.

Telefonische tussen evaluatie

Na drie sessies vindt er een telefonische tussenevaluatie plaats. We bespreken hierin de voortgang en ik laat jullie weten hoeveel sessies ik denk dat er nog nodig zijn.

Eindevaluatie

Aan het einde van de sessies bespreken we de vooruitgang en welke stappen het kind allemaal heeft gemaakt.